På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

rss Tiedotteet 2009

23.1.2009 13.27

Elinkeinoministeri Pekkarinen Bonniin kansainvälisen uusiutuvan energian viraston perustamiskokoukseen

Saksan hallitus järjestää 26.1.2009 Bonnissa kansainvälisen uusiutuvan energian viraston, IRENA:n perustamiskonferenssin. Suomen puolesta viraston liittymissopimuksen allekirjoittaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

IRENAn (International Renewable Energy Agency) tavoitteena on edistää uusiutuvan energian kestävää käyttöä ja vastata siten haasteisiin, jotka johtuvat maailmanlaajuisen energiankäytön kasvusta, ilmaston lämpenemisestä ja nousevista energian hinnoista.

– IRENA:n jäsenyys tukee Suomen ja EU:n tavoitteita lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja hillitä ilmastonmuutosta. Viraston tavoitteet ovat myös meidän etujemme mukaisia. Erityisesti uusiutuvan energian käytön lisääminen kehitysmaissa edistämällä teknologian siirtoa ja koulutusta, auttaa maailmanlaajuisen ilmastokysymyksen ratkaisemisessa, toteaa Bonniin matkustava ministeri Pekkarinen.

IRENA on itsenäinen kansainvälinen hallitusten välinen järjestö, johon voivat liittyä kaikki YK:n jäsenmaat. Pidemmän aikavälin tavoitteena on integroida virasto YK:n alaiseksi järjestöksi. IRENA:n perustamista valmistelleeseen kokoukseen, joka pidettiin lokakuussa 2008 Madridissa, osallistui 51 valtiota. Perustamiskokoukseen ottivat osaa lähes kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Viraston hallinto muodostuu kolmesta toimielimestä: yleiskokouksesta, neuvostosta ja sihteeristöstä. Yleiskokous on korkein päättävä elin, joka hyväksyy vuosittain budjetin ja työohjelman sekä valitsee jäsenmaat neuvostoon. Neuvosto kokoontuu puolivuosittain ja ohjaa työohjelman toimeenpanoa. Sihteeristö vastaa työohjelman toimeenpanosta ja avustaa yleiskokousta ja neuvostoa.

Viraston perustamissuunnitelman mukaan sen tehtävänä on analysoida uusiutuvaan energiaan liittyviä nykyisiä käytäntöjä, politiikkatoimia, kannustimia, investointimekanismeja, teknologioita ja järjestelmiä. Se neuvoo pyynnöstä jäsenmaitaan ottaen huomioon paikalliset tarpeet, kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää tietämystä ja teknologian siirtoa sekä antaa jäsenmailleen koulutusta. Sen tehtävänä on myös antaa pyynnöstä neuvoja uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamiseen. IRENA edistää tutkimusta, vauhdittaa tutkimuksen verkottumista, teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä jakaa tietoa uusiutuvaan energiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten standardien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

IRENAn liittymissopimus tulee Suomen osalta voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on sen kansallisesti hyväksynyt.

www.irena.org

Lisätiedot:
yli-insinööri Petteri Kuuva, TEM, puh. 010 606 4819
elinkeinoministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, puh. 050 364 0836


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 24.5.2016
Tulosta sivu