På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelma

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, joka jatkuu vielä vuoden 2014 ajan.

 

Hanketta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

K1


Tavoitteet

 • kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sen arviointia,

 • purkaa sukupuolenmukaista työ- ja koulutusurien kahtiajakoa,

 • tukea ja kehittää tasa-arvotoimijoiden ja projektirahoittajien asiantuntemusta,

 • lisätä yleistä tietoutta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta,

 • tukea naisyrittäjyyttä ja naisten yrittäjyyspotentiaalia.

Kehittämisohjelmaan kuuluvat projektit

 • Balanssi

 • Entre akatemia - Tukea yrittäjyyteen
 • Kreativa kvinnor - Kreativitet och inspiration för kvinnliga företagare 

 • Lapin Letka –  sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä Lapissa

 • Nainen johtajaksi

 • Naisten koulu - integraatiota ja arjen taitoja maahanmuuttajanaisille

 • POP - Pienyrittäjässä on potentiaalia
 • Pätkät pitkiksi

 • Reinot ja Ainot hyvinvointialalle
 • TASSU – tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta uran alkuun

 • TuoteNyt

 • Työhyvinvoinnilla tulosta

 • Työ ja tekijät kohtaamaan Etelä-Pohjanmaalla

 • Varsinaissuomalaiset naiset nousuun!
 • Virina –  naisia teknologiateollisuuteen

 • Voimaa Hoivaan II
 • Yrittäjien sijaispalvelu

Valtava-kehittämisohjelma on kilpailuttanut kaksi naisyrittäjyyden kehittämishanketta:

 • InnoLady Camp -asiantuntijayrittäjyyden kehittämishanke (2011-2013). Toteuttaja: Naisyrittäjyyskeskus ry.
 • Naisyrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen kehittämishanke (2013-2014). Toteuttaja: Naisyrittäjyyskeskus ry.

Kohderyhmät

Kehittämisohjelman kohderyhmiä ovat projektitoimijat, projektien rahoituspäätöksiä tekevät viranomaiset sekä oppilaitosten, kolmannen sektorin organisaatioiden, konsultti- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten ja tasa-arvoa edistävien organisaatioiden henkilöstöt. Kohderyhmiä ovat myös TEM:n hallinnonalan johto ja virkailijat, hallintoviranomainen, ministeriöiden rakennerahastoasiantuntijat ja arviointeja tekevät organisaatiot. Välillisiä kohderyhmiä ovat maakuntien liittojen henkilöstöt, kuntien henkilöstöt, TE-toimistojen virkailijat ja hankehakijat.

 

Keskeiset toimenpiteet ja tuotteet

Kehittämisohjelman keskeisiä toimenpiteitä ja niiden tuotoksia ovat:

Valtava on mukana kansainvälisessä The European Community of Practice on Gender Mainstreaming (Gender-CoP) -verkostossa, jossa on kehitetty sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen standardi/strategia rakennerahastotoimintaan. Nettipohjainen standardi valmistuu syksyllä 2013. Valtava-kehittämisohjelma koordinoi kansallisen CoP-työryhmän toimintaa.


Koulutukset ja konsultointi

Kehittämisohjelmassa tuetaan ja kehitetään muun muassa projektitoimijoiden ja rahoittajaviranomaisten tasa-arvoasiantuntemusta koulutusten ja konsultoinnin avulla. Kouluttajaorganisaatioiden avainhenkilöinä toimivat Marja-Leena Haataja KoulutusAvain Oy:stä ja Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä.

Valtavassa on tuotettu Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa -opas ja koulutusmateriaali (KoulutusAvain Oy ja WoM Oy):


Opas (pdf) (1 MB) Opas ruotsiksi (på svenska) (pdf) (1.4 MB) Opas englanniksi (In English) (pdf) (1.2 MB)Koulutusmateriaali (pdf) (536.1 KB)


Sivujen kuvat: Aleksi Malinen/TEM:n kuvapankki ja European Communities - JPH Woodland.

Sivua viimeksi päivitetty: 25.2.2014
Tulosta sivu
ESR
Vipuvoimaa EU:lta


Lisätietoja

 

neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn

hillevi.lonn(at)tem.fi