På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vuosi 2008

10.3.2008 12.51

Mika Vuorelan selvitys: 30 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa haluaisi palata työelämään

30 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa haluaisi palata työelämään. Tämä vastaa noin yhtä prosenttia työvoimasta, käy ilmi selvityshenkilö Mika Vuorelan selvityksestä Työtä haluaville uusia mahdollisuuksia työhön. Vuorela luovutti selvityksensä työministeri Tarja Cronbergille tänään maanantaina 10. maaliskuuta.

 

Selvityshenkilö Vuorela kartoitti työssään kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistymisedellytyksiä ja teki kehittämisehdotuksia heidän työelämään palaamisensa helpottamiseksi. Lisäksi Vuorela selvitti hallitusohjelman mukaisesti mahdollisuudet vajaakuntoisten pitkäkestoiseen tai jopa pysyvään palkkatukeen kaikkien työnantajien palveluksessa.

 

Työministeri Tarja Cronberg totesi luovutustilaisuudessa, että työelämän ulkopuolella on paljon ryhmiä, joilla olisi halua työskennellä, mutta he eivät sitä tällä hetkellä pysty tekemään.

 

- Työelämässä ja työpolitiikassa tarvitaan enemmän joustavuutta. Nykyisellään työvoiman saatavuutta haittaa mustavalkoinen ajattelutapa, jolla yksilöt ovat joko työkykyisiä tai työkyvyttömiä, Cronberg linjasi.

 

- Työvoimapula on monilla aloilla jo nyt todellinen. Tulevina vuosina tilanne vaikeutuu. Meillä on kuitenkin yhä käyttämätöntä työvoimaa. Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuella olevat on yksi näistä ryhmistä. Työelämään osallistuminen tulee perustua aina vapaaehtoisuuteen, Cronberg sanoi.

 

Vuorela arvioi, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevista noin 30 000 on halukkaita palaamaan työelämään. Tämä vastaa noin yhtä prosenttia työvoimasta. Näiden henkilöiden sijoittuminen työmarkkinoille ja jääminen pois osittain tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeiltä merkitsisi noin 200 miljoonan euron säästöä eläkemenoissa. Vastaavasti syntyisi huomattavasti tätä korkeammat verotettavat ansiotulot.

 

Palkka- ja rekrytointituesta apua työllistämiseen

 

Vuorela esittää, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevan palkkauskustannuksiin myönnetään palkkatukea. Palkkatukea voisi myöntää enintään vuoden ajaksi työkyvyttömyyseläkettä saavalle henkilölle. Tämän jälkeen tuen maksatus voisi jatkua, jos henkilö on katkaissut tai lopettanut eläkkeensä tai jättänyt eläkkeen lepäämään.

 

Sosiaalisiin yrityksiin palkkatuella työllistymistä voitaisiin Vuorelan mielestä tukea työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevan henkilöä kohdalla ilman, että tuen kestolle on määrätty ylärajaa. Sosiaalisiin yrityksiin tehtävät palkkatukipäätökset tulisikin tehdä aina pitkäaikaisiksi ja täysmääräisenä.

 

Mika Vuorela ehdottaa myös uutta täsmäetuutta, rekrytointitukea. Tuki voitaisiin maksaa työnantajalle työkyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön työn aloittamiseen liittyvien tavanomaista korkeampien kustannusten tasaamiseksi.

 

700 euron ansioraja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville

 

Selvityshenkilö Vuorela ehdottaa kaikkia työkyvyttömyyseläkkeitä koskevaa yleistä ansiorajaa, joka olisi 700 euroa kuukaudessa. Tämän yhtenäisen ansiorajan lisäksi ansiosidonnaisissa eläkkeissä säilyisi eläkepalkkaan perustuva ansioraja, jota noudatettaisiin jos eläkepalkkaan sidottu ansioraja olisi yleistä ansiorajaa korkeampi.

 

Vuorela esittää, että 700 euron ansiorajan ylittyessä kaikilla Kelan työkyvyttömyyseläkettä saavilla 147 000 henkilöllä olisi mahdollista jättää eläkkeensä lepäämään. Nykyjärjestelmässä tämä on mahdollista vain täyttä Kelan työkyvyttömyyseläkettä saavilla 45 000 henkilöllä.

 

Lisäksi Mika Vuorela ehdottaa, että työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin luodaan takuueläkejärjestelmä, joka mahdollistaisi täysipainoisen työhön osallistumisen enintään viiden vuoden ajaksi niin, että eläkkeelle palaaminen on mahdollista turvatusti, jos työnteko ei onnistu.

 

Työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaismenot vuositasolla 3 miljardia euroa

 

Suomessa oli vuonna 2005 työkyvyttömyyseläkkeellä yhteensä 257 000 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin 28 000 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaismenot ovat vuodessa noin 3 miljardia euroa.

 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevista 35 prosenttia on eläkkeellä mielenterveyshäiriöiden perusteella, 25 prosenttia tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella ja 7 prosenttia kehitysvammaisuuden perusteella.

 

Työllisyysmäärärahoja on varattu korvamerkitysti vajaakuntoisten työllistämiseen ja kuntouttamiseen täksi vuodeksi 36 miljoonaa euroa. Tämä on kaksinkertainen määrä viime vuoden tasoon verrattuna. Lisäksi sosiaalisille yrityksille on erikseen varattu neljä miljoonaa euroa tukityöllistämiseen.

 

Työministeriö asetti Mielenterveyden Keskusliitossa koulutusjohtajana työskentelevän Mika Vuorelan selvityshenkilöksi 20.8.2007.

 

-------------

Lisätietoja:

selvityshenkilö Mika Vuorela, puhelinnumero 050 527 1762, etunimi.sukunimi@mtkl.fi

 

Selvitys:  Työtä haluaville uusia mahdollisuuksia työhön

 


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 27.7.2009
Tulosta sivu