Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2011

17.10.2011 10:06

Arbetsmarknadens funktion utreds

Ett strategiskt program för strukturomvandling och arbetsmarknadens funktion har startats vid arbets- och näringsministeriet (ANM). Programmet är ett av regeringens spetsprojekt. Arbetsminister Lauri Ihalainen har satt upp som mål att det i Finland år 2015 ska finnas ett modernt arbetskraftspolitiskt servicesystem som fungerar effektivt och verkningsfullt med tanke på både kunden och samhället.

 

Våren 2012 ska regeringen utifrån resultaten av programmet fatta ett principbeslut, där det fastställs riktlinjer för utvecklingen av arbetspolitiken.

 

- Strukturomvandlingarna på arbetsmarknaden fortsätter kraftigt. På grund av detta blir betydelsen av en aktiv arbetskraftspolitik allt viktigare, för att människor snabbt ska kunna övergå från ett arbete till ett annat, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

- Det är också viktigt att man genom den nya arbetskraftspolitiken på bästa möjliga sätt kan förutse och svara på förändringar på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

 

Resultat genom samarbete

Till stöd för reformarbetet har arbetsminister Ihalainen tillsatt en delegation med samarbetspartner från olika ministerier och från kommunsektorn samt företrädare för arbetsmarknadsorganisationer och näringslivet.

 

- Under arbetets gång kommer vi att studera stora arbetskraftspolitiska reformer som genomförts i andra länder. Vi ska dock inte kopiera modeller från andra länder, utan vi skapar en egen modell för Finland. Min egen vision är att modellen förenar arbetskrafts- och arbetslivsfrågor till en arbetspolitisk helhet och att vi skapar ett starkt samband mellan arbets-, utbildnings- och näringspolitiken, säger Ihalainen.

 

Öppningsseminariet för programmet för strukturomvandling och arbetsmarknadens funktion hålls den 24 november 2011 i Helsingfors.

 

www.tem.fi/rtt

 

Ytterligare upplysningar:

arbetsminister Lauri Ihalainen, ANM, tfn 010 60 4800

statssekreterare Janne Metsämäki, ANM, tfn 010 60 48014

arbetsmarknadsrådet Jussi Toppila, ANM, tfn 010 60 48070


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 02.01.2012
Printa