På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2013 strategia

Energia- ja ilmastostrategian päivitystyö aloitettiin Kataisen hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2011. Päivityksellä varmistetaan vuodelle 2020 asetettujen kansallisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen sekä valmistetaan tietä kohti pitkän aikavälin tavoitteita. Uuteen strategiaan on myös yhdistetty mineraaliöljyn käytön vähentämisohjelma.

 

Hallitus hyväksyi strategiapäivityksen 20.3.2013 ja toimitti sen eduskunnalle valtioneuvoston selontekona. Strategiatyön valmistuttua aletaan laatia Suomen tiekarttaa kohti vuotta 2050 keinoista, joilla kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin vähintään 80 prosenttia. Tämän tiekartan laadintaan yhdistetään myös laaja sidosryhmien ja kansalaisten kuuleminen.


Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, valtionevoston selonteko eduskunnalle, 20.3.2013 (pdf) (379.3 KB)

 

Strategian tueksi laadittu taustaraportti

Eri ministeriöiden (TEM, YM, MMM, LVM, VM, UM, OKM) yhteinen viranomaisyhdysverkko on laatinut strategian tueksi taustaraportin. Taustaraportti ei sisällä poliittisia linjauksia.


Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti (pdf) (1.4 MB) 

Strategian skenaariolaskelmat

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto on vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana yhdessä muiden ministeriöiden kanssa päivittänyt Suomen energia- ja päästökehitystä arvioivat skenaariolaskelmat. Laaja päivitystyö on ollut tarpeen muun muassa siksi, että laskennan pohjana käytettävät tilastotiedot ja talousennusteet ovat päivittyneet.

 

Skenaariolaskelmilla arvioidaan jo päätettyjen toimenpiteiden vaikutusta energian tuotantoon ja kulutukseen sekä kasvihuonekaasupäästöihin. Nyt laadittu perusskenaario sisältää vuonna 2008 julkaistun strategian pohjalta päätetyt ja käynnistetyt toimenpiteet, eduskunnan ydinvoimaa koskevat periaatepäätökset sekä hallituksen keväällä 2010 päättämät uusiutuvan energian toimintasuunnitelman linjaukset. Vuoden 2013 strategiapäivityksessä päätettävät lisätoimenpiteet on sisällytetty tarkennettuun perusskenaarioon.

 

Oheisessa taulukossa on esitetty skenaariolaskennan vuotta 2020 koskevat päätulokset (energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja uusiutuvan energian (RES) osuus). Vertailun vuoksi taulukossa on esitetty myös vuoden 2010 toteutuneet luvut sekä vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategian skenaariolaskennan tulokset.


Skenaariolaskenta yhteenvetotaulukko 2013-01-29 (pdf) (9.4 KB)


Strategian vaikutusarviot

Strategian vaikutusarviot on tehty VTT:n ja VATT:n yhteisprojektissa ”Tarkennetun perusskenaarion vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen” sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportissa ”Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen ympäristövaikutusten arviointi”.


VTT/VATT (pdf) (2.4 MB)SYKE (pdf) (1 MB)


Sivua viimeksi päivitetty: 30.3.2015
Tulosta sivu

Lisätietoja

Kuuva, Petteri