På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen ohjelmat: ensimmäisen tason valvonta Suomessa

Ensimmäisen tason valvonta (First level control) on valvontajärjestelmä, jossa varmennetaan kunkin hankkeeseen osallistuvan tuensaajan ilmoittamien menojen laillisuus ja asianmukaisuus. Ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan alueellisen yhteistyön ensimmäisen tason valvonta muuttuu oleellisesti kauden 2000–2006 maksatustarkastusten järjestelmästä.

 

Nykyisellä kaudella Suomessa on valittu valvonnan järjestämiseen hajautettu malli, ja valvontajärjestelmän luomisesta sekä sen valvonnasta ja tehokkuuden varmistamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö ei kuitenkaan suorita hankkeiden varmennuksia, vaan jokaisen tuensaajan tulee järjestää oman toteumaraporttinsa/maksatushakemuksensa varmentaminen valvojan toimesta ennen toteumaraportin jättämistä pääpartnerin kautta ohjelmasihteeristöön.


Valvojalla tarkoitetaan riippumatonta tilintarkastajaa, jonka palvelun kukin hankkeeseen osallistuva suomalainen tuensaaja hankkii itselleen julkisia hankintoja koskevien määräysten mukaisesti ja joka tulee hyväksyttää valvojaksi työ- ja elinkeinoministeriön sertifiointimenettelyssä. Valvojaksi voidaan valita myös organisaatiolle jo aiemmin kilpailutettu tilintarkastaja, mikäli kyseinen tilintarkastaja täyttää valvojalta vaaditut edellytykset. Saman hankkeen suomalaispartnerit voivat halutessaan valita yhteisen tilintarkastajan suorittamaan varmennukset kaikkien partnereiden osalta.

 

Tuensaaja ja valittu tilintarkastaja täyttävät yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön hakemuslomakkeen (alla) ja toimittavat sen ministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriö tarkastaa hakemuksen ja varmistaa että tilintarkastaja täyttää vaaditut edellytykset. Työ- ja elinkeinoministeriön nimettyä tilintarkastajan valvojaksi tuensaaja saa ministeriöltä päätöksen ja sertifikaatin. Tämän jälkeen tuensaaja tekee tarvittaessa valvojan kanssa varmennuksia koskevan yksityiskohtaisemman sopimuksen.

 

Oheisessa ohjeessa (alla) annetaan tarkempaa tietoa ja ohjeita valvojien tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista, valvojien valinnasta ml. kilpailuttamisesta, valvojien sertifioinnista, valvonnan suorittamisesta ja aikataulutuksesta, valvonnasta aiheutuvien kulujen kattamisesta, valvojille järjestettävästä koulutuksesta sekä valvonnan seurannasta.

 

Ohjeessa kuvattu menettely koskee ainoastaan Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen ohjelmia, ei ENPI CBC-ohjelmia. Ahvenanmaa ei kuulu kyseisen järjestelmän piiriin, vaan Ahvenanmaalla on erikseen ohjeistettu keskitetty valvontamalli.


HUOM! Ohjelmakautta 2014-2020 koskeva ohjeistus ja hakemuslomakkeet ovat tässä:

Suomen_FLC-ohje_22_6_2015 (pdf) (666.4 KB)

Finlands_FLC-anvisning_22_6_2015 (pdf) (693.7 KB)

Finnish_FLC-guidance_22_6_2015 (pdf) (657.8 KB)

FLC Hakemuslomake REV29_5_2015_fi (docx) (128.8 KB)
FLC Hakemuslomake REV29_5_2015_sv (docx) (127.3 KB)
FLC Hakemuslomake REV29_5_2015_en (docx) (130 KB)


Ohjelmakauden 2007-2020 hankkeita koskevat ohjeet ja hakemuslomakkeet:


Suomen ensimmäisen tason valvontaa koskeva ohjeistus 2013 (pdf) (437.5 KB)

FLC Hakemuslomake REV 2013 (docx) (124.5 KB)

FLC Ansökningsblankett FI REV 2013 (docx) (126.7 KB)

FLC Application Form FI REV 2013 (docx) (124 KB)

Hakemuksen tayttoohje 22 4 2013 (pdf) (122.4 KB)Sivua viimeksi päivitetty: 25.1.2016
Tulosta sivu