Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

ArbetsförmedlingsstatistikSVT

Arbets- och näringsministeriet för statistik över arbets- och näringsbyråernas (TE-byråernas) kunder, samt: över arbetssökande som anmält sig vid TE-byråerna, över lediga arbetsplatser som anmälts till TE-byråerna av arbetsgivare och över arbetskraftspolitisk service med vilka man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning. Service som statistikförs är bl.a. arbetskraftsutbildning, lönesubvention, träning, prövning och arbetsalternering.


Största delen av de arbetssökande är arbetslösa som bl.a. för att få utkomstskydd bör anmäla sig som arbetssökande. Arbets- och näringsministeriet statistikför arbetslösheten heltäckande och rapporterar månatligen om antalet arbetslösa arbetssökande samt personer i olika service. Informationen publiceras månatligen i en sysselsättningsöversikt.


Arbetslösheten uppföljs i Finland månatligen med två olika statistiker. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning baserar sig på sampling och arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik på information ur TE-byråernas kundregister. Arbetskraftsundersökningens och arbetsförmedlingsstatistikens arbetslöshetssiffror skiljer sig från varandra, vilket beror på skillnader i statistikföringsgrunderna beträffande arbetssökningens aktivitet och de arbetssökandes tillgänglighet (möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande). Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik grundar sig på lagstiftning och administrativa bestämmelser. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning följer däremot Internationella arbetsorganisationens (ILO) statistikföringsrekommendationer samt förfaringssätt som används av EG:s statistikverk Eurostat.


Tilläggsuppgifter om Statistikcentralens arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och om deras skiljaktigheter finns i rapporten ”Työttömyys ja työllisyys tilastoissa – Tilastokeskuksen ja työministeriön tilastojen vertailua. Tilastokeskus, Työmarkkinat 2002:17.


Uppgifterna ur arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning publiceras månatligen samtidigt. Publiceringsdatumen varierar mellan den 20 och 26 dagen varje månad.


Senast uppdaterad: 14.11.2014
Printa

Ytterligare upplysningar

Kuusela, Kaisa-Mari

Syvänen, Petri

Kattelus, Hilkka


förnamn.efternamn(at)tem.fi
tyonvalitystilasto(at)tem.fi Samtalspriser

Arbetsförmedlingsstatistik i statistikdatabaser

ANM: Toimiala Online

Statistikcentralen: StatFin THL: SOTKAnet