På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoite 2014–2020

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoite tukee rajat ylittävää, valtioiden välistä sekä alueiden välistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden välillä. EAY -tavoitteeseen on kaudella

2014–-2020 osoitettu 10,1 miljardia euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR),

eli noin 3 % rakennerahastovaroista. Lisäksi EU rahoittaa ulkorajayhteistyötä ENI CBC rahoitusvälineestä linkki.

 

Suomi osallistuu kaudella 2014–-2020 yhdeksään EAY -ohjelmaan. Näistä kuusi on

ns. INTERREG -ohjelmia:

- Pohjoisen, Botnia-Atlantica-  ja Keskisen Itämeren rajaohjelmat pohjois-,

länsi- ja etelärajoillamme,

- alueellisesti laajemmat Itämeren alueen ohjelma ja Pohjoinen periferia ja

Arktis -ohjelma, sekä

- koko EU:n kattava INTERREG EUROPE -ohjelma.


Lisäksi Suomi osallistuu kaikkien muiden EU-maiden kanssa INTERREG -ohjelmia tukevaan INTERACT III -ohjelmaan, kaupunkiyhteistyötä tukevaan URBACT III -ohjelman sekä ESPON 2020 -tutkimusohjelmaan.   

 

INTERREG- ja URBACT -ohjelmien keskeisiä toimintalinjoja ovat innovaatiotoiminta, yrittäjyys ja elinkeinotoiminta (erityisesti pk-yritykset), ympäristö ja luonnonvarat sekä joissain ohjelmissa lisäksi liikenne, vähähiilisyys ja työmarkkinat.

 

Edellä mainittujen EAY -ohjelmien yhteenlaskettu EAKR -rahoitus on noin yksi miljardi euroa. Rahoitusta ei ole kiintiöity ohjelmiin osallistuvien maiden kesken. Suomen saanti riippuu siten suomalaisten toimijoiden osallistumisesta rahoitettaviin yhteishankkeisiin.

 

Kullakin ohjelmalla on oma hallintoviranomainen, joka yhtä ohjelmaa lukuun ottamatta sijaitsee muualla kuin Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii EAY -ohjelmien kansallisena vastuuviranomaisena. Ministeriö on edustettuna kaikkien ohjelmien seurantakomiteoissa sekä tiedottaa ohjelmista ja niiden toteuttamisesta Suomessa.

 

Lisää tietoa EAY -tavoitteista ja -ohjelmista löytyy rakennerahastot.fi -sivustolta

(EAY-osio rakenteilla, avataan keväällä 2016).

 


Sivua viimeksi päivitetty: 5.2.2016
Tulosta sivu