På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteet 2012

19.9.2012 9.56

Palveluasumisen markkinat kasvavat ja keskittyvät

Yksityiset palvelutalo- ja asumispalvelut ovat yksi Suomen nopeimmin kasvaneita toimialoja. Edes taloudellinen taantuma ei ole pysäyttänyt kasvua. Samaan aikaan alan yritysten määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun, ja markkinat ovat keskittyneet.

 

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön 19.9.2012 julkaisemasta raportista, jossa tarkastellaan palveluasumisen markkinoiden kehitystä 2000-luvulla. Palveluasumisessa yritysten työllisyys ja liikevaihto lisääntyivät 12–14 prosenttia vuonna 2010. Samanaikaisesti liikevaihto kasvoi koko yrityskentässä vain 6–7 prosenttia.

 

Samana vuonna palvelutalo- ja asumispalveluihin kohdistuvien palvelujen arvo kunnissa oli lähes kaksi miljardia euroa. Kuntien oman tuotannon osuus oli runsaat 40 prosenttia ja ostetun tuotannon vajaat 60 prosenttia. Ostetusta tuotannosta yksityisillä palveluntuottajilla oli kaksi kolmasosaa. Yksityisten ostopalvelujen määrä oli yli 800 miljoonaa euroa.

 

Markkinat keskittyvät entisestään

 

Alan yritysten määrä on kääntynyt laskuun vuoden 2008 jälkeen, vaikka toimipaikkojen määrä on lisääntynyt. Vuonna 2010 palvelutalo- ja asumispalveluissa toimi lähes 500 yritystä, ja niillä oli 800 toimipaikkaa. Alan keskittyminen on entisestään kiihtynyt vuosina 2011–2012.

 

Uusia hoiva-alan yrityksiä ei enää paljon perusteta. Toimintansa lopettaneiden yritysten määrä on ylittänyt aloittaneiden yritysten määrän. Suuret koti- ja ulkomaisten pääomasijoittajien omistuksessa olevat hoiva-alan yritykset ovat perustaneet uusia toimipaikkoja ja ostaneet paikallisilla tai seudullisilla markkinoilla toimivia hoiva-alan pk-yrityksiä. Näin ne ovat kasvattaneet nopeasti kokoaan.

 

Palvelujen kilpailuttamisen toimittava aidosti

 

Selvityksessä kiinnitetään huomiota palveluasumisen investointeihin myönnettäviin valtiontukiin. Valtion palvelutiloihin myöntämät avustukset asettavat palvelutuottajat eriarvoiseen asemaan sen mukaan, miten ne tai niiden sopimuskumppaneina toimivat kiinteistöomistajat avustuksia käyttävät.

 

Valtiontuella rahoitetut palveluasumiskohteet ovat yhä useammin muiden kuin kuntien tai kunnallisten yhtiöiden omistuksessa. Kuntien tulisi kiinteistöjen omistajien kanssa tehtävin sopimuksin varmistaa, että kohteiden palvelujen kilpailuttaminen toimii aidosti. Kilpailun kannalta myös pk-yritysten kasvun edellytysten turvaaminen on tärkeää.

 

Selvityksen on laatinut tutkija Pekka Lith. Selvitys julkaistiin Hämeenlinnassa hoito- ja hoivayrittäjyyden kehittäjäpäivillä. Raportti on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

 

Lisätiedot:

kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, puh. 040 826 8767

tutkija Pekka Lith, puh. 050 567 8993, pekka.lith(at)kolumbus.fi


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 28.1.2013
Tulosta sivu