På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteet 2012

13.4.2012 9.45

Tarastin Tuulivoimaa edistämään -selvitys avaa tuulivoiman ongelmat

– Suomi on tuulivoimarakentamisen kehitysmaa. Tilanteen muuttamiseksi tuulivoiman edistäminen tulee siirtää poliittiselle tasolle, koska asiantuntijatasolla kukin viranomainen keskittyy vain omaan alaansa eikä tuulivoimalle saasteettomana energiana anneta sille kuuluvaa painoarvoa, toteaa ministeri Lauri Tarasti, joka luovutti Tuulivoimaa edistämään -selvityksensä elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle eduskunnassa 13.4.2012 järjestetyssä seminaarissa.

 

– Tuulivoimarakentamisen kannattavuus on turvattu syöttötariffin tultua voimaan viime vuonna, mutta jäljelle ovat jääneet hallinnolliset esteet. Rakentamisen viranomaisprosessi on pitkä ja monipolvinen. Tuskin mikään muu rakentaminen tulee yhtä perusteellisesti selvitetyksi kuin tuulivoimarakentaminen, kuvaa Tarasti nykytilaa.

 

– Osa rakentamisen esteistä on välttämättömiä ja rakentaminen tulee olla huolellisesti suunniteltua. Merkittävä osa esteistä ei kuitenkaan nykymuodossa ole perusteltuja. Tähän johtopäätökseen päästään jo vertaamalla Suomen tilannetta (130 rakennettua tuulivoimalaa) tiheämmin asuttuihin naapurimaihin: Ruotsissa voimaloita on 1 655, Saksassa 21 607 ja Suomea pinta-alaltaan kahdeksan kertaa pienemmässä Tanskassa 5 500, jossa ne tuottavat maan käyttämästä sähköstä 24 prosenttia.

 

Tarasti esittää selvityksessään 16 eri viranomaisen toimialoille kohdistuvaa toimenpidettä, joilla tuulivoimarakentamista voidaan vauhdittaa hallinnollisia esteitä purkamalla. Näistä keskeisimpiä ovat:

 

Kaavoitus. Tuulivoimalta vaadittava YVA-menettely yhdistettäisiin tuulivoimayleiskaavaan. Tuulivoiman rakentamista yleiskaavan perusteella selkeytettäisiin suhteessa maakuntakaavaa koskevaan sääntelyyn. Rannikon ja merialueiden tuulivoimarakentamisen edellyttämät muutokset puolustusvoimien tutkajärjestelmään selvitettäisiin ja luotaisiin kompensaatiojärjestelmä, jossa tuulivoiman rakentajat osallistuvat vaadittavien muutosten rahoittamiseen. Lentoestelupien periaatteiden vahvistaminen siirrettäisiin liikenne- ja viestintäministeriölle, joka pyrkii helpottamaan tuulivoiman rakentamista lentokenttien lähellä.

 

Tuulivoiman hyväksyttävyys. Kunnan saamaa kiinteistöverotuloa tuulivoimaloista lisättäisiin.  Suomen tuulivoimayhdistystä ja Energiateollisuutta kannustetaan antamaan suositus tuulivoimarakentajille käyttöoikeuskorvauksen maksamisesta kaikille noin 500 metrin etäisyydellä tuulivoimalasta sijaitsevien maiden omistajille.

 

Rakennuslupa.  Rakennuslupaan lisättäisiin mahdollisuus antaa tarpeellisia määräyksiä tuulivoimalan melun rajoittamisesta esimerkiksi parhaimpana kesälomakautena juhannusaatosta elokuun 10. päivään saakka sekä tuulivoimaloiden jäänestosta ja lintu- ja lepakkokarkoittimista törmäysriskin pienentämiseksi. Näiden muutosten tarkoituksena on mahdollistaa rakennusluvan myöntäminen osalle niistä hankkeista, joilta se nyt ilman käytönaikaisen toiminnan sääntelymahdollisuutta estyy.

 

Tuulivoimalat rakennetussa ympäristössä. Tuulivoimaa voitaisiin rakentaa kaavapoikkeusluvalla kaavoitetulle ja rakennetulle teollisuus-, satama- ja kaivosalueelle. Tuulivoimalan vähimmäisetäisyyttä maanteihin ja rautateihin supistettaisiin. Olemassa oleva taustamelu otettaisiin aina huomioon tuulivoimalan äänen häiritsevyyttä arvioitaessa.

 

Muut ehdotukset. Jatkovalitus tuulivoimalan ympäristöluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen sallittaisiin vain valitusluvalla. Asetetaan tuulivoiman edistämisen seurantaryhmä.


Lauri Tarastin tuulivoimaselvitys (pdf) (1.2 MB)

Elinkeinoministeri Häkämies: Tuulivoima ei saa kaatua byrokratiaan

Ministeri Häkämiehen esitys (pdf) (2.5 MB)

 

Lisätiedot:

ministeri Lauri Tarasti, puh. 050 568 7300 tai lauri.tarasti(at)kolumbus.fi
Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 28.1.2013
Tulosta sivu