På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteet 2012

26.3.2012 11.10

Työryhmä: Ydinenergia-alalle tarvitaan 2 400 uutta osaajaa

Suomessa tarvitaan ydinenergia-alalle noin 2 400 uutta osaajaa vuoteen 2025 mennessä. Alalla työskentelevistä noin 3 300 henkilöstä 1 200 on siirtymässä eläkkeelle. Samaan aikaan ydinvoiman lisärakentaminen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen eteneminen kasvattavat alan työvoimatarpeen noin 4 500 henkilöön.

Pääsääntöisesti tarvittava työvoima on korkeasti koulutettuja, yliopisto- tai ammattikorkeakoulutason osaajia.

 

Tämä päätelmä sisältyy Ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raporttiin, joka luovutettiin 26.3.2012 elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syksyllä 2010 työryhmän kartoittamaan ydinvoima-alan pitkän aikavälin koulutus- ja tutkimustarpeita sekä ydinvoima-alan toimijoiden käytössä olevaa tutkimusinfrastruktuuria.

 

Alan koulutukseen tarvitaan lähivuosina lisää yliopisto-opettajia pää-, sivuaine- ja täydennys­koulutukseen. Tällä hetkellä vain Aalto-yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on ydintekniikan professuuri ja Helsingin yliopistossa radiokemian professuuri. Myös kansainvälinen koulutusyhteistyö on välttämätöntä, erityisesti jatkokoulutusvaiheessa.

 

Työryhmän mukaan ydinenergian turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää, että alan kansallinen osaamispohja on vahva. Sääntelyä ja toimintaa tulee jatkossakin kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella vastaamaan korkeimpiin ydinturvallisuusvaatimuksiin. Lähtökohdat tähän ovat hyvät, sillä suomalainen ydinturvallisuuden taso on korkea ja Säteilyturvakeskus on kansainvälisesti arvostettu ydinturvallisuusviranomainen.

 

Ydinturvallisuustalo hyödyttäisi laajasti alan tutkimusta

 

Päävastuu ydinenergiatutkimuksen rahoittamisesta on nyt ja tulevaisuudessa alan yhtiöillä. Valtion tulee osaltaan huolehtia riittävästä panostuksesta suomalaisen tutkimusosaamisen kehittämiseen ja asiantuntemuksen varmistamiseen. Tämä tapahtuu pääosin Valtion ydinjätehuoltorahaston tutkimusrahoituksen kautta.

 

Työryhmän mukaan ydinenergia-alan suomalaisen tutkimuksen tarpeet ja painopisteet tulee täsmentää ja laatia tutkimustoiminnan kehittämiseksi pitkän aikavälin strategia. Tämä edellyttää erillistä, alan tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden yhteistä hanketta.

 

Uutena merkittävänä hankkeena on käynnistymässä VTT:n ydinturvallisuustalon rakentaminen. Siihen on tarkoitus keskittää VTT:n ydintekninen osaaminen ja rakentaa ajanmukaiset tilat radioaktiivisten näytteiden tutkimiseen. Ydinturvallisuustalo hyödyttää valmistuessaan laajasti ja pitkäaikaisesti suomalaista ydinenergia-alaa materiaaliteknisen tutkimuksen valmiuksillaan.

 

Energiamarkkinaviraston nykyisen ylijohtajan Riku Huttusen johtamassa työryhmässä oli ministeriöiden, STUK:n, VTT:n, yliopistojen, voimayhtiöiden ja Posivan edustus. Se hyödynsi työssään laajasti alan osaamista. Työhön osallistui yli sata asiantuntijaa eri organisaatiosta.


Tallenne tiedotustilaisuudesta


Riku Huttusen pdf-esitysJyri Häkämiehen pdf-esitys Osaamistyöryhmän raportti, 26.3.2012 (pdf) (9.9 MB)

Lisätiedot:

ylijohtaja Riku Huttunen, Energiamarkkinavirasto, puh. 010 6050 011 (työryhmän pj.)

yli-insinööri Jorma Aurela, puh. 050 592 2109 (työryhmän pääsihteeri)


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 28.1.2013
Tulosta sivu