På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteet 2012

29.2.2012 13.00

Päästöoikeuksien ilmaisjakolaskelmat kaudelle 2013–2020 toimitettu komissiolle

Työ- ja elinkeinoministeriö teki 29.2.2012 päätöksen Suomessa EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten alustavista päästöoikeusmääristä kaudella 2013–2020. Päätös ja laitoskohtaiset laskelmat toimitettiin samalla tarkistettavaksi Euroopan komissioon.

 

EU:n päästökauppaan kuuluvilla toimialoilla eli päästökauppasektorilla ei vuoden 2012 jälkeen ole enää kansallista päästövähennystavoitetta. EU:n asettamat kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet tarkoittavat päästökauppasektorille 21 prosentin vähennystä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästökauppaan kuuluvat laitokset kattavat Suomessa noin puolet ja koko EU:ssa 45 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

 

Lähes 500 Suomessa sijaitsevaa laitosta saa ilmaisia päästöoikeuksia kaudella 2013–2020. Niiden yhteenlaskettu alustava ilmaisjako on keskimäärin 22,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä vuodessa. Tästä kaukolämmöntuotannon päästöoikeusmäärä on noin 6 miljoonaa tonnia, rauta- ja terästeollisuuden noin 6 miljoonaa tonnia ja massa- ja paperiteollisuuden noin 5 miljoonaa tonnia vuodessa. Laitosten lopullinen ilmaisjaon määrä laskee jonkin verran alustavista luvuista, kun komissio laskee kullekin vuodelle korjauskertoimen.

 

Päästöoikeuksien kauden 2013–2020 jakoperusteista säädetään päästökauppadirektiivissä ja komission direktiivin nojalla antamissa harmonisoiduissa ilmaisjaon säännöissä.

 

Energiaintensiiviselle, kansainvälisessä kilpailussa toimivalle teollisuudelle jaetaan kaikki päästöoikeudet maksutta EU-tason vertailuarvojen perusteella. Kaukolämmöntuotannolle ja muulle teollisuudelle jaetaan päästöoikeuksia maksutta runsaat puolet EU:n vertailuarvojen mukaan lasketusta määrästä ilmaisjaon laskiessa vuosittain. Sähköntuotannolle ei enää jaeta ilmaisia päästöoikeuksia teollisuuden jätekaasuista tuotettua sähköä lukuun ottamatta. Runsaat puolet päästöoikeuksista huutokaupataan.

 

Komissio tarkastaa kaikkien jäsenmaiden laitoskohtaiset alustavat päästöoikeusmäärät. Tämän jälkeen se laskee kullekin vuodelle koko EU:ssa sovellettavan korjauskertoimen, jolla laitosten alustavat päästöoikeusmäärät sovitetaan jaettavissa olevaan ilmaisjaon kokonaismäärään.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee päätökset laitosten lopullisista päästöoikeusmääristä kaudelle 2013–2020 sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt ministeriön toimittamat laskelmat ja määritellyt kullekin vuodelle korjauskertoimen.

 

TEM:n päätös Suomessa sijaitsevien laitosten alustavista päästöoikeusmääristä kaudella 2013–2020 on ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa: www.tem.fi> Energia > Päästökauppa > Kauden 2013–2020 ilmaisjako.   

 

Lisätiedot:

hallitusneuvos Päivi Janka, TEM, puh. 010 606 4833

erikoistutkija Juha Rajala, TEM, puh. 010 606 4829

ylitarkastaja Perttu Wasenius, TEM, puh. 010 606 4110


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 26.5.2016
Tulosta sivu