På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedotteet 2012

19.1.2012 14.15

Työministeri Ihalainen: Harmaan talouden torjunnassa tartuttu toimeen

Hallitus tehostaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa 19.1.2012 annetulla periaatepäätöksellä. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevat hankkeet liittyvät tilaajavastuulain uudistamiseen ja työvoimavaltaisten alojen harmaaseen talouteen.

 

– Harmaan talouden torjunta tukee tervettä kilpailua ja vahvistaa yrittäjyyttä sekä työllisyyttä. Olemme lähteneet rivakasti liikkeelle ja joissakin hankkeissa olemme jo pitkällä. Esimerkiksi tilaajavastuulain rakennusalaa koskevista muutoksista ja hankintalain muutoksista annetaan hallituksen esitykset tänä keväänä, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

 

Tilaajavastuulakia koskevan esityksen mukaisesti tilaajan on rakennusalalla jatkossa pyydettävä alihankkijalta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset, vaikka sopimusosapuolen toiminta olisi vakiintunutta. Todistus tapaturmavakuutuksesta lisätään selvitettävien asioiden joukkoon. Lain valvontaa tehostetaan ottamalla vakavammissa rikkomuksissa käyttöön korotettu laiminlyöntimaksu, joka olisi vähintään 16 000 euroa ja enintään 50 000 euroa. Nämä muutokset yhdessä veronumeron käyttöönoton kanssa tehostavat harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla.

 

Hankintalain uudistuksessa puolestaan käsitellään julkisista hankinnoista poissulkemista rakennusalalla eräissä tilanteissa. Lisäksi tehdään lakisääteiseksi se, että kuntien rakennusurakkasopimuksissa on lauseke työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamisesta. Tämän on tarkoitus edistää julkisen sektorin tilaajavastuuta.

 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö selvittää tilaajavastuulain uudistamistarpeet ja valmistelee selvitysten pohjalta kolmikantaisesti tarpeelliset ehdotukset.

 

Velvollisuus tarjota kuitti selvitetään

 

Työvoimavaltaiset alat, joilla palveluja myydään kuluttajille ja tuloista merkittävä osa tulee käteismyynnistä, ovat harmaan talouden riskialoja.

 

– Näitä aloja koskevat hankkeet ovat käynnistymässä. Tarkoitus on muun muassa selvittää  elinkeinoharjoittajan velvollisuutta antaa kuitti kaikilla käteistoimialoilla. Näin voitaisiin puuttua harmaan talouden torjunnassa myyntiin, joka tapahtuu kokonaan ohi kassan ja kirjanpidon, ministeri Ihalainen kertoo.

 

Kuitinantovelvollisuuden selvittäminen perustuu majoitus- ja ravitsemisalan harmaan talouden torjuntaa pohtineen työryhmän ehdotukseen. Työryhmän ehdotusten mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy tekemään selvityksiä myös kassakoneiden manipuloinnista sekä työaikakirjanpidon tehostamisesta majoitus- ja ravitsemisalalla. Työryhmän loppuraportti sisältää myös useita ehdotuksia, joilla voidaan karsia muun muassa lakisääteisistä tiedonantovelvoitteista yrityksille koituvia kustannuksia.

 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tekee selvityksen käteispalkkojen kieltämisestä. Parturi-kampaamoalan sekä kauneudenhoitoalan harmaan talouden torjumiseksi asetetaan työryhmä.

 

Lisätiedot:

työministerin valtiosihteeri Janne Metsämäki, puh. 010 604 8014

osastopäällikkö Raimo Luoma, TEM, puh. 010 606 3621

 

Harmaan talouden periaatepäätös on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla osoitteessa www.vn.fi/toiminta/periaatepaatokset

Työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteistä on tietoa osoitteessa www.tem.fi/harmaatalous

Majoitus- ja ravitsemisalan harmaan talouden torjuntaa selvittäneen työryhmän raportti on luettavissa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut


Palaa otsikoihinSivua viimeksi päivitetty: 28.1.2013
Tulosta sivu