På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2015

Liitetiedosto Ennuste 2015 syksy
Sarja TEM-analyyseja
Sarjanumero 68/2015
Julkaisuvuosi 2015
Osasto TIETO
ISSN (sähköinen) 1797-5271
ISBN (sähköinen) 978-952-327-051-0
Sivumäärä 36
Kieli suomi
Saatavuus Verkkojulkaisu
Tiivistelmä Keskeiset tulokset

1. Talouskehitys
• BKTn kasvun ennustetaan olevan juuri ja juuri positiivinen vuonna 2015.
• Myös vuonna 2016 talouskasvu on vaatimatonta ja siihen liittyy paljon epävarmuutta.
2. Työvoiman kysyntä ja sen kehitys
• Työvoiman kysyntä laskee edelleen vuonna 2015, noin 12 000 hengellä. Vuonna 2016 työllisyys kasvaa marginaalisesti, 5000 hengellä.
• Työllisyyden lasku teollisuudessa on hidastumassa. Laskua on noin 9 000 vuonna 2015 ja 3 000 vuonna 2016.
• Työllisyys heikkenee myös rakentamisessa vuonna 2015 noin 3 000 hengellä. Vuonna 2016 työllisyys kasvaa saman verran.
• Työllisyys palveluissa pysyy viime vuoden tasolla vuonna 2015 ja kasvaa hieman vuonna 2016 (+ 6 000). Palveluiden työllisyysennusteeseen liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta.
3. Työvoiman tarjonta ja sen kehitys
• Työvoiman tarjonta kasvaa vuonna 2015 noin 12 000 hengellä erityisesti ikärakenteen muutoksen vuoksi. Ikääntyneen työvoiman määrä kasvaa, mutta nuoremmissa ikäluokissa työvoima vähenee hieman.
• Työvoiman tarjonta kasvaa vuonna 2016 edelleen noin 12 000 hengellä ikärakenteen muutoksen ja työmarkkinoiden pienen vilkastumisen myötä. Maahanmuutto vähentää hieman työvoiman määrän laskua nuoremmissa ikäluokissa.
4. Työttömyyden rakenne ja työmarkkinoiden kohtaanto
• Työttömien työnhakijoiden määrä on 355 000 henkilöä vuonna 2015. Vuonna 2016 työttömiä työnhakijoita on 370 000 (2014:325 700). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli 12 kuukautta työttöminä työnhakijoina olleita henkilöitä on 110 000 henkilöä vuonna 2015 ja 130 000 henkilöä vuonna 2016 (2014: 90 500). Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on 45 000 henkilöä vuonna 2015 ja 42 000 henkilöä vuonna 2016 (2014: 43 300).
• Samaan aikaan kun työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, myös avoimien paikkojen määrä on kasvanut ja aukiolon kestot näyttävät pitkittyneen. Tämä viittaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vaikeutumiseen.
• Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu jatkuu, mutta hieman hitaampana. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaalle kasvulle ei ole näkyvissä hidastumista.
• Mielikuva pitkäaikaistyöttömyydestä heikosti koulutettuja ja ikääntyneitä koskevana ongelmana ei enää täysin pidä paikkaansa, vaan pitkäaikaistyöttömissä on entistä enemmän koulutettuja ja ns. parhaassa työiässä olevia.
5. Työllisyys- ja työttömyysasteet
• Työllisyysaste laskee tänä vuonna 68,1 prosenttiin ja nousee hieman ensi vuonna, 68,4 prosenttiin.
• Työttömyysaste nousee 9,5 prosenttiin 2015 ja 9,7 prosenttiin vuonna 2016.


Key results

1. Economic prospects
• The growth of GDP will be slightly positive in 2015.
• Economic growth will be modest in 2016 as well and it is highly uncertain.
2. Demand for labour and its development
• Labour demand will further decrease in 2015, by 12 000 persons. In 2016 labour demand will improve marginally, by 5 000 persons.
• Employment drop in industry is slowing down. The decline will be about 9 000 in 2015 and 3 000 in 2016.
• Employment will decline also in construction sector, by 3 000 in 2015. In 2016 employment will inrease by the same amount.
• Employment in services will be at the level of 2014 in 2015 and it will slightly increase in 2016 (+ 6 000). Employment forecast for services is quite uncertain.
3. Labour supply and its development
• Labour supply will increase in year 2015 approximately by 12 000 persons due to changes in the age structure. Amount of older labour force will increase, but amount of young force will decrease slightly.
• Labour supply will increase furthermore year 2016 by approximately 12 000 persons due to changes in the age structure and slightly increased activity in the labour market. Immigration will slightly decrease diminishing of labour force in the younger cohorts.

4. Unemployment structure and matching in the labour market
• The number of the registered unemployed will grow to 355 000 in 2015 and 370 000 in 2016. Long-term unemployment, i.e. the number of persons unemployed for more than 12 months, will be 110 000 in 2015 and 130 000 in 2016. Youth unemployment will be 45 000 in 2015 and 42 000 in 2016.
• While the number of the registered unemployed has increased, the number of vacancies has also increased, and vacancy filling times have lengthened. Mismatch in the labour market has increased.
• The growth in the number of the registered unemployed will continue but at a slower rate. On the other hand, there are no signs of the growth of long-term unemployment slowing down.
• Long-term unemployment is no longer a problem of only the aged and those with low education. The shares of the high educated and those aged 25-54 among the long-term unemployed have increased
5. Employment rate and unemployment rate
• Employment rate will decrease to 68.1 % and it will slightly increase up to 68,4 % in the next year.
• Unemployment rate will rise to 9,5 % in 2015 and further more to 9,7 % in 2016.

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 6.2.2015
Tulosta sivu