På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa

Liitetiedosto Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa 12032015
Sarja TEM oppaat ja muut julkaisut
Sarjanumero 3/2015
Julkaisuvuosi 2015
Osasto Elinkeino- ja innovaatio-osasto, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi
ISSN (painettu) 2342-7914
ISSN (sähköinen) 2342-7922
ISBN (painettu) 978-952-227-930-9
ISBN (sähköinen) 978-952-227-931-6
Sivumäärä 96
Kieli suomi
Saatavuus Painettu ja verkkojulkaisu
Tiivistelmä Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, edistää ympäristönäkökohtien huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen osallistumis- ja aikutusmahdollisuuksia. Menettelyä sovelletaan
niihin kaivoshankkeisiin, joista voi aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeesta vastaava huolehtii ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista. YVA-menettelyssä on kaksi vaihetta, arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe. Menettely on lakisääteinen.

Kirsi Loukola-Ruskeeniemi, puh. 029 506 0080

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 11.2.2011
Tulosta sivu