På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - Työryhmän esitys Kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi

Liitetiedosto Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - Työryhmän esitys Kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi
Sarja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Sarjanumero 33/2013
Julkaisuvuosi 2013
Osasto Energiaosasto, Erja Fagerlund, p. 050 592 2108
ISSN (sähköinen) 1797-3562
ISBN (sähköinen) 978-952-227-819-7
Sivumäärä 31
Kieli suomi
Saatavuus Vain sähköinen julkaisu
Tiivistelmä Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma esittää kahdeksaa toimenpidettä materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Ohjelmalla pyritään luomaan edellytyksiä ekologisesti kestävälle kasvulle ja työpaikoille, edistämään elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja vahvaan osaamiseen perustuvan korkean arvonlisän tuotantoon.
Ohjelmassa asetettu tavoite on: ”kestävää kasvua materiaalitehokkuudella”, jolla pyritään samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista.
Ohjelma esittää tutkimus ja innovaatio-ohjelman kokoamista tiedon lisäämiseksi, tiedonkulun parantamiseksi ja synergian luomiseksi eri toimijoiden kesken. Yritysten toimintaympäristön parantamiseksi ohjelmassa esitetään hallinnollisen taakan keventämistä muun muassa ympäristölupajärjestelmän selkeyttämisellä. Tämä helpottaa uusien teknologioiden käyttöönottoa, referenssi- ja koelaitosten asianmukaista ja ripeää toteutusta sekä jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä. Ympäristölupamenettelyjen keventämistä ja selkeyttämistä koskevalla ehdotuksella on kiinteä yhteys hallituksen 30.8.2013 tekemän rakennepoliittisen ohjelman ja sen toimeenpanosta 29.11.13 tehtyyn päätökseen.
Ohjelma esittää myös tukea määräaikaiselle materiaalikatselmushankkeelle. Sillä kannustetaan yrityksiä materiaalivirtojen selvittämiseen ja tehostamismahdollisuuksien tunnistamiseen Motiva Oyn kehittämän mallin avulla. Mallia on kokeiltu onnistuneesti muutamissa yrityksissä, joissa on saatu säästöjä jopa 20 % materiaalikustannuksista. PK-yritysten käyttöön on saatava kevennettyjä menetelmiä. Lisäksi ohjelma esittää hallinnon ja yritysten välisen materiaalitehokkuussopimuksen kokeilua materiaalitehokkuuden vauhdittajaksi. Tästä on hyviä kokemuksia Alankomaissa. Lisäksi ohjelma esittää materiaali- ja resurssitehokkuuden EU valmistelun vahvistamista.
Luonnonvarojen kulutuksen on arvioitu nykyisellä kehityssuunnalla kaksinkertaistuvan maailmassa vuodesta 2000 vuoteen 2030 mennessä. Lisääntyvää kysyntä merkitsee luonnonvarojen ja materiaalien hintojen nousua. Luonnon resurssien riittävyys on haaste niin taloudelle, ilmastonmuutoksen torjunnalle kuin biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden turvaamiselle. Materiaalitehokkuuden edistäminen on yksi vastaus maailmanlaajuisiin haasteisiin.
Suomi poikkeaa monista EU-maista, koska meillä on useita luonnonvaroja, kuten mineraaleja ja metsää, mutta myös tilaa ja puhdasta vettä. Poikkeamme myös energian ja materiaalikulutukseltamme. Tuotamme paperia yli 100 miljoonalle ihmiselle ympäri maailmaa ja uusiutuvan energian tavoitteestamme on tarkoitus täyttää merkittävä osa kestävästi kotimaisella bioenergialla. Jätteiden ja sivuvirtojen paremmalla hyödyntämisellä ja eri toimialojen yhteistyöllä kaatopaikat tulevat lähes tarpeettomiksi. Tuotesuunnittelu, jossa otetaan huomioon tuotteiden koko elinkaaren vaikutukset auttaa myös kuluttajia tekemään parempia kulutusvalintoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Energiaosasto/Erja Fagerlund, p. 050 5922108

Palaa julkaisulistaan


Sivua viimeksi päivitetty: 20.10.2010
Tulosta sivu