På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Kirjanpito

Kirjanpitovelvollisia ovat lähes kaikki lainsäädäntömme laskelmatuntemat yhteisöt sekä säätiöt. Lisäksi myös luonnollinen henkilö, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen.  Kirjanpitovelvollisia koskevana yleisenä kirjanpitonormistona voidaan pitää kirjanpitolakia ja –asetusta, joiden kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön sisämarkkinapolitiikka ja yrityslainsäädäntö -ryhmä. Tämän lisäksi useissa erityislaeissa on kirjanpitoa koskevia erityissäännöksiä.


Nykyisen, vuonna 1997 annetun kirjanpitolain pohjana ovat EU:n 4. ja 7. yhtiöoikeudelliset direktiivit eli ns. tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösdirektiivit.  Nimensä mukaisesti ne sääntelevät tilinpäätösten sisältöä juoksevan kirjanpidon ollessa edelleen lähtökohtaisesti kansallisen sääntelyn alaista. Tilinpäätöksen yleiseksi tehtäväksi on katsottu oikean ja riittävän kuvan antaminen kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.


Kansainvälinen kehitys on johtamassa tilinpäätösten yhä suurempaan kansainväliseen harmonisointiin. EU:n ministerineuvosto hyväksyi kesäkuussa 2002 ns. IAS-asetuksen, jossa jäsenvaltioiden julkisesti noteeratut yhtiöt velvoitetaan laatimaan konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS-standardien) mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää myös asetuksen ja sitä kautta kyseisten standardien laajemmasta soveltamisalasta.


Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan tehtävänä on antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.  Lautakunta voi myös erityisestä syystä myöntää määräajaksi poikkeuksia tietyistä kirjanpitolain pakottavista säännöksistä. Lautakunnan yleisohjeet sekä julkistetut lausunnot ja poikkeusluvat ovat nähtävillä TEM:n verkkosivuilla kohdassa "Kirjanpitolautakunta".


Lainsäädäntöä:

  • Kirjanpitolaki (1336/1997) ja –asetus (1339/1997)
  • Asetus kirjanpitolautakunnasta (784/1973)
  • KTMp kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä (47/1998)
  • KTMp kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla (49/1998)
  • TEM:n asetus kehittämismenojen aktivoinnista (1066/2008)


Sivua viimeksi päivitetty: 4.11.2013
Tulosta sivu