På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

TEM Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

Tavoitteena on yritysten menestyminen, kasvu ja kansainvälistyminen. Sivustolta löytyvän materiaalin, kuten toimialaraporttien ja Toimiala Online -tilastotietojärjestelmän avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa entistä parempaan suuntaan.


Asiantuntijapalvelu

Eri toimialojen toimialapäälliköt toimivat kukin oman toimialansa valtakunnallisina asiantuntijoina eri puolella maata. Alueelliset asiantuntijat toimivat ELY-keskuksissa näiden toimialojen alueellisina asiantuntijoina mm. yrityshankkeiden rahoitukseen, kehittämiseen tai neuvontaan liittyvissä asioissa.

Alueelliset kehitysnäkymät


Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.


Katsauksessa arvioidaan alueen kehitysnäkymiä kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.


Alueelliset kehitysnäkymät löydät alla olevasta linkistä.
Alueelliset kehitysnäkymät

Toimialaraportit

Toimialaraportit on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.


Puu-, elintarvike- ja matkailualojen raporttien liitteenä on julkaistu vuodesta 2006 lähtien Finpron ja Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) tuottama kansainvälistymiskatsaus toimialasta.


Kunkin toimialan keskeinen tilastomateriaali on ladattavissa toimialaraporttitilastojen kuvakantapalvelusta. Kuvakanta-palvelu sisältää vuodesta 2008 lähtien julkaistujen raporttien keskeiset tilastotiedot grafiikkakuvina.Tilastografiikka päivittyy viimeisimmällä tilastotiedolla automaattisesti Toimiala Online -tietokannan kautta. Tilastokuvat aukeavat valmiina ikkunanäkymään, josta ne ovat helposti kopioitavissa


Toimialaraportit saat veloituksetta käyttöösi alla olevasta linkistä.

Toimialaraportit


Toimialojen näkymät

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee syksyllä ja keväällä katsauksia toimialojen yleistilanteista ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialojen näkymät -katsaukset sisältävät oman alan toimialapäälliköiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä liikevaihdon kehitysarvioista sekä muun muassa selvityksiä toimialojen merkityksestä Suomessa.


Keväällä 2015 julkaistiin elintarvikealan, puualan, uusiutuvan energian, kaivosalan, matkailun ja liike- elämän palvelun alojen Toimialojen näkymät -katsaukset.


Toimialojen näkymät -katsaukset löydät alla olevasta linkistä.

Toimialojen näkymät


Toimiala Online

Toimiala Online on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä internetissä sijaitseva tilastotietojärjestelmä, joka sisältää viimeisintä tilastotietoa yritysten ja niiden liiketoimintaympäristöstä sekä ennusteita yritystoiminnan, talouden ja työllisyyden kehityksestä. Tilastoaineisto on saatavissa myös alueellisesti (maakunta-, suhdanne-, kuntatasot).


Tiedontuottajia ovat Tilastokeskus, Finnvera, Elinkeinoelämän keskuslaitos (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Suomen Asiakastieto ja valtiovarainministeriö (VM). Tilastotiedot sisältävät viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

Toimiala Onlineen voit tutustua ja saat käyttöösi tilastotiedot alla olevasta linkistä:
Toimiala Online


Muu toiminta

TEM Toimialapalvelu järjestää yhdessä Finnveran, Matkailun edistämiskeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa vuosittain eri toimialoilta maksullisia toimialapäiviä mm. ELY-keskusten ja Finnveran sekä eri rahoituslaitosten asiantuntijoille.


Toimialapäivillä alan asiantuntijat ja yrittäjät tuovat esille näkemyksiään toimialan valtakunnallisesta ja alueellisesta tilanteesta, alan kehityksestä, kansainvälistymisestä ja alan rahoitukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.


TEM Toimialapalvelun sivuille pääset alla olevasta linkistä.
Toimialapalvelu

Sivua viimeksi päivitetty: 13.1.2016
Tulosta sivu
toimialaraportit


Toimialaonline


alueellisetkehitysnakymat