På svenska | In English | Tekstiversio | Sivukartta | Palaute | Yhteystiedot Tarkennettu haku
Suurenna Pienennä
työ- ja elinkeinoministeriö

Siviilipalvelus

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää siviilipalvelusta. Siviilipalveluskeskus huolehtii siviilipalveluksen täytäntöönpanosta, siviilipalvelusvelvollisten koulutuksen järjestämisestä ja palveluspaikkojen ohjauksesta. Siviilipalveluskeskuksena toimii ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).


Siviilipalvelukseen voi hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä. Siviilipalveluksen suorittaminen korvaa asevelvollisuuslain mukaisen palveluksen suorittamisen. Siviilipalveluksesta säädetään siviilipalveluslaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa.


Siviilipalvelusaika on 347 päivää. Kertauskoulutusvelvollisuutta ei ole. Siviilipalvelus muodostuu 28 vuorokauden mittaisesta peruskoulutusjaksosta ja noin 10,5 kuukauden mittaisesta työpalvelusta. Työpalvelu suoritetaan siviilipalveluskeskuksen hyväksymissä siviilipalveluspaikoissa, joita on noin 2 000 eri puolilla Suomea.


Siviilipalvelusvelvollisen palvelusaikaiset etuudet määräytyvät samojen perusteiden mukaisesti kuin varusmiehillä. Ylläpitokustannusten korvaaminen (päivärahat, ruokailu, majoitus, terveydenhuolto ja työmatkat) kuuluu työpalvelun järjestävälle siviilipalveluspaikalle.


Siviilipalvelukseen voi hakeutua kutsunnoissa, niiden jälkeen tai vapaaehtoisena aloitetusta varusmiespalveluksesta.

 

Siviilipalvelushakemus, lomake (suomi.fi)

 

Hakemus jätetään joko kutsuntalautakunnalle, joukko-osaston komentajalle taikka puolustusvoimien aluetoimistolle.

 

Siviilipalveluspaikaksi voi hakeutua toimittamalla siviilipalveluskeskukselle asiaa koskevan kirjallisen hakemuksen. Lisätietoa linkeistä ja valikosta vasemmalta.

 

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta, esite, 2009
Siviilipalveluksen muuttuneet merkitykset maanpuolustusvelvollisuuden kokonaisuudessa – Siviilipalveluksen alku- ja loppukyselyn tutkimusraportti, 2015

Siviilipalvelus 2020 – Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietintö, 2011


Sivua viimeksi päivitetty: 31.12.2015
Tulosta sivu