Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

De nya arbets- och näringstjänsterna

 

Arbets- och näringsbyråns tjänster omorganiserades på riksomfattande nivå vid ingången av 2013. I och med reformen tillhandahålls i hela landet allt mångsidigare och tydligare tjänster för enskilda kunder och företagskunder.

 

Vad förändrades?

 

1. Fr.o.m. ingången av 2013 heter arbets- och näringsbyråns tjänster arbets- och näringstjänster. Tjänsterna definieras i den nya lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, som trädde i kraft 1.1.2013.

 

Arbets- och näringstjänsterna ordnas enligt kundernas servicebehov. Servicemodellen baserar sig på tre servicelinjer. Arbets- och näringstjänsterna fokuserar på snabb sysselsättning av arbetssökande, att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och att trygga företagens verksamhetsförutsättningar.

 

2. Möjligheterna att uträtta ärenden utökas i och med att e-tjänsterna reformeras och utvecklas. Kunden kan till exempel via webben eller en telefontjänst uträtta många sådana ärenden av informationskaraktär som tidigare krävde ett personligt besök. När kunden behöver experthjälp för att klarlägga sin egen situation och sina möjligheter, är ett alternativ fortfarande personlig service på arbets- och näringsbyrån.

 

3.  Webbtjänsten mol.fi revideras i sin helhet till sitt innehåll och utseende hösten 2013. I den nya webbtjänsten hittar man de bekanta e-tjänsterna som gradvis utvidgas samt mycket aktuell och nyttig information om bland annat rekrytering, jobbsökning, utbildning, yrkesval och karriärplanering samt företagande.

 

4. För utbudet av arbets- och näringstjänster ansvarar 15 regionala arbets- och näringsbyråer som har ett behövligt antal verksamhetsställen.  Kunderna betjänas av ett omorganiserat nätverk av arbets- och näringsservice som omfattar

  • regionala arbets- och näringsbyråer med verksamhetsställen
  • servicecenter för arbetskraften
  • samservicekontor
  • regionala företagstjänster
  • annat servicesamarbete med intressentgrupper.

Arbets- och näringsbyråerna från och med ingången av 2013: Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Tavastlands, Birkalands, Sydöstra Finlands, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelens, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Österbottens, Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands arbets- och näringsbyrå.

 

5. Arbets- och näringstjänsterna fick en ny visuell profil och en ny logo i början av 2013. Symbolen har moderniserats och färgsättningen fräschats upp och den ligger nu i linje med reformen av tjänsterna: tydlighet, effektivitet, öppenhet och kundorientering.


Senast uppdaterad: 28.01.2014
Printa
te-palvelut

Ytterligare upplysningar

Oivo Tuija, styrgruppens ordförande


Rintanen Kari, servicekanaler, ärenden via webben


Kerminen Päivi, serviceurval, författningar


Pihlman Marja-Riitta, arbets- och näringsbyrånätet

På andra webbplatser

TE-tjänster.fi