Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Telefonrådgivning om civiltjänst

En riksomfattande rådgivningstelefon i civiltjänstfrågor står till tjänst i numret
029 502 0704.


Servicetider mån.-tor. kl. 8.00-17.00 och fre. 9.00-16.15 .  Man kan kontakta också via e-post: siviilipalveluslinja(at)te-toimisto.fi


Samtalspriserna: För den som ringer kostar samtalet lokalnätsavgiften eller mobiltelefonavgiften enligt avtalet mellan uppringaren och operatören.

Civiltjänstlinjen ger allmän vägledning om civiltjänstärenden åt civiltjänstpliktiga, civiltjänstplatser samt offentlig- och privaträttsliga samfund som söker sig till en civiltjänstplats samt åt andra instanser. Den fattar inte beslut och ger inte råd i ärenden som berör enskilda civiltjänstgörare.


Beslut i civiltjänstärenden fattas beroende på ärendet av arbets -och näringsministeriet, delegationen för civiltjänstärenden, civiltjänstcentral, civiltjänstgöringsställets ansvarsperson eller Folkpensionsanstaltens byrå (militärunderstöd).


Senast uppdaterad: 28.09.2015
Printa