Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Främjande av företagens internationalisering

 Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för Finlands näringspolitik och som en del av den för främjandet av företagens internationalisering. Syftet är att säkerställa att företagen har goda förutsättningar att internationaliseras.


ANM uppmuntrar med hjälp av företagstjänster och understöd företagen, särskilt små och medelstora företag som söker tillväxt, att internationalisera sig eller att stärka sin redan inledda internationella verksamhet. Inom ministeriets förvaltningsområde finns en uppsättning tjänster som stöder internationalisering, såsom rådgivning, utbildning samt utvecklings- och finansieringstjänster.


FöretagsFinland

Webbtjänsten foretagsfinland.fi innehåller information om de offentliga företagstjänsterna. Telefontjänsten betjänar speciellt nystartade företag. Enterprise Europe Network, som finns på webbplatsen, innehåller information om EU:s inre marknad och erbjuder företagen kontakter för sökande av kommersiella och teknologiska samarbetspartner. Tjänsten SOLVIT hjälper företagen att klara av problem som de möter på den inre marknaden.

 

Annonskanalen Hilma

I den elektroniska annonskanalen Hilma annonseras om nationella offentliga upphandlingar och om offentliga upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärde.

 

Kompensationskommission

Finlands kompensationskommission övervakar verkställandet av motköp i anslutning till upphandlingen inom försvaret. Genom dess verksamhet stöds speciellt försvarsindustrins och små och medelstora företags export och internationalisering.

 

 Senast uppdaterad: 11.02.2014
Printa

Ytterligare uppgifter

Severi Keinälä
severi.keinala(at)tem.fi

Raila Kehälinna
raila.kehalinna(at)tem.fi

Jaani Heinonen
jaani.heinonen(at)tem.fi

Sirpa Fourastie
sirpa.fourastie(at)tem.fi