Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

Funktionshinder kvittar – låt kompetensen avgöra

Bilaga Funktionshinder kvittar – låt kompetensen avgöra
Utgivningsår 2010
Avdelning Strategi- och prognostiseringsenheten
Sidoantal 32
Språk svenska
Sammandrag Guide för arbetsgivare för att anställa en person med funktionsnedsättning eller en partiellt arbetsför person

Syftet med denna publikation är att informera den privata sektorns arbetsgivare om förutsättningarna att sysselsätta
personer med funktionsnedsättning, partiellt arbetsföra personer och handikappade personer samt att ge information om de tillgängliga stödformerna. Samtidigt är avsikten att uppmuntra arbetsgivare till att vid rekryteringen beakta flera alternativ och anställa kompetenta arbetstagare – oberoende av deras eventuella funktionsnedsättningar,
sjukdomar eller andra fysiska egenskaper.

Strategi- och prognostiseringsenheten / Liisa Männistö, tel. +358 10 606 000

Palaa julkaisulistaan


Senast uppdaterad: 05.08.2010
Printa