Suomeksi | In English | Textversion | Sidkarta | Feedback | Kontaktinformation Avancerad sökning
Större text Mindre text
työ- ja elinkeinoministeriö

År 2010

07.10.2010 13:18

Ny lag möjliggör ett helt elektroniskt förfarande vid offentlig upphandling

Regeringen föreslår den 7 oktober 2010 att hela processen för konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar ska kunna skötas på elektronisk väg. Propositionen lämnas till riksdagen vid föredragning för republikens president den 8 oktober 2010.

 

Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor, tjänster och byggentreprenader som offentliga organ företar utanför sin egen organisation. Reformen bygger på idén att alla handlingar som behövs i anslutning till en upphandling skickas och tas emot endast på elektronisk väg. Systemet möjliggör också användning av elektroniska auktioner. På detta sätt kan byråkratin minskas och förfarandet vid upphandling göras snabbare.

 

I samma proposition föreslås mer detaljerade bestämmelser om möjligheten att avbryta ett upphandlingsförfarande. Syftet är att minska de upphandlande enheternas och leverantörernas ovisshet om huruvida det är tillåtet att avbryta ett upphandlingsförfarande och därigenom minska mängden besvär hos marknadsdomstolen.

 

Genom den föreslagna lagen genomförs bestämmelserna om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem i direktiven om offentlig upphandling i Finland.

 

De nya bestämmelserna träder i kraft vid ingången av 2011.

 

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Elise Pekkala, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 3731


Tillbaka till rubrikernaSenast uppdaterad: 02.02.2011
Printa